Obezita a rakovina

26.04.2013 09:43

 

Obezita a rakovina

 

Prejedanie sa, nevhodná strava, lenivosť, málo pohybu, zlý životný štýl.  Faktory, ktoré majú za následok zvýšenie telesnej hmotnosti človeka. Okrem toho, že ľudia s nadváhou môžu trpieť viacerými zdravotnými komplikáciami, môžu taktiež mať zvýšené riziko vzniku niektorých druhov rakoviny. Ak ľudia trpiaci nadváhou nezmenia svoj životný štýl, môže sa u nich vyvinúť až obezita.

 

Obezita je stav, v ktorom má človek abnormálne vysoký a nezdravý podiel telesného tuku.

Pre meranie obezity vedci bežne používajú stupnicu známu ako “index telesnej hmotnosti (BMI – body mass index)“. BMI sa vypočíta delením hmotnosti osoby (v kilogramoch)  výškou (v metroch) na druhú. BMI poskytuje presnejšiu obraz pri meraní obezity, než samotná hmotnosť jedinca.

 

BMI hodnota = Hmotnosť v kg : (výška v m)2

 

BMI

BMI kategória

Pod 18,5

Podváha

18,5 – 24,9

Normálna hmotnosť

25,0 – 29,9

Nadváha

30 a viac

Obezita

 

Niektoré tabuľky uvádzajú ešte rozdiely medzi ženami a mužmi. Táto tabuľka je určená pre ľudí bez ohľadu na pohlavie vo veku 20 rokov a viac.

V porovnaní s ľuďmi s normálnou váhou, ľudia, ktorí majú nadváhu alebo sú obézni majú vyššie riziko pri mnohých chorobách, vrátane cukrovky, vysokého krvného tlaku, kardiovaskulárnych chorôb, mŕtvice a taktiež aj niektorých  druhov rakoviny.

 

Obezita je spojená so zvýšeným rizikom u týchto typov rakoviny:

 

·       rakovina pažeráka

·       rakovina pankreasu

·       rakovina  hrubého čreva a konečníka

·       rakovina prsníka (po menopauze)

·       Endometria (rakovina maternice)

·       rakovina obličiek

·       rakovina štítnej žľazy

·       rakovina žlčníka

 

V roku 2007 v Spojených štátoch asi 34 000 nových prípadov rakoviny u mužov (4 percentá z celkového počtu mužov u ktorých bola diagnostikovaná rakovina) a 50 500 u žien (7 percent z celkového počtu žien, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina) bolo v dôsledku obezity . Percento prípadov pripísaných obezite sa veľmi líšia u rôznych typov rakoviny. U niektorých typov, ako je rakovina endometria a u adenokarcinómu pažeráka vzniká až u 40 percent pacientov táto rakovina práve kvôli obezite.

 

Existuje niekoľko vysvetlení týkajúcich sa toho, ako obezita súvisí  s vyšším rizikom vzniku niektorých druhov rakoviny:

Tukové tkanivo produkuje nadmerné množstvo estrogénu. Vysoké hladiny tohto hormónu sú spájané s rizikom rakoviny prsníka, endometria a niektorých  iných typov rakoviny.

 

·       Obézni ľudia majú často zvýšenú hladinu inzulínu a inzulínového rastového faktororu-1 (IGF-1) v krvi (stav známy ako hyperinzulinémia a inzulínová rezistencia), ktoré môžu podporiť rozvoj niektorých nádorov.

 

·       Tukové bunky produkujú hormóny, tzv adipokíny, ktoré môžu stimulovať alebo inhibovať rast buniek. Napríklad leptín, ktorý sa častejšie vyskytuje  u obéznych ľudí, pravdepodobne podporuje  bunkovú proliferáciu, zatiaľ čo adiponektín, ktorý sa vyskytuje v menšej miere u obéznych ľudí, môže mať antiproliferatívne (brzdiace nekontrolované delenie buniek) účinky.

 

·       Tukové bunky môžu mať priame a nepriame dôsledky na iné nádorové rastové regulátory, rapamycín (mTOR) a AMP- aktivovaná proteínová kináza.

 

·       Obézni ľudia často trpia subakútnym zápalom, ktorý je spojovaný so zvýšeným rizikom rakoviny.


Ďalšie možné príčiny zvýšeného rizika rakoviny vzhľadom na obezitu zahŕňajú zmenené imunitné reakcie, účinky na nukleárny faktor kappa beta systém a oxidačný stres.

 

Aby sme sa vyhli obezite a problémami s ňou spojenými, odporúčame pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravú výživu, pozitívne myslenie a aktívny prístup k životu.

 

Viac informácií o alternatívnych spôsoboch liečby rakoviny získate aj na stránke     

Medicc -  Spolu proti rakovine