SLOVNÍČEK POJMOV

 

Homeopatická liečba - Lieči vždy príčinu choroby, nie jej dôsledok. Riadi sa pravidlom, že každá choroba začína v mysli človeka. Po zistení psychickej príčiny nasadzuje pacientovi tzv.konštitučný liek, ktorý naštartuje ozdravnú reakciu organizmu.

Ortomolekulárna medicína - Zaoberá sa zisťovaním správnych (ortos = správny, pravý) hodnôt, tzv. ortomolekulárnych faktorov pre ľudský organizmus. Tieto faktory pôsobia ako katalyzátory pre biochémiu ľudských buniek, pri vykonávaní ich správnych funkcií. Zakladateľ - Linus Pauling (1901-1994)

Bunková medicína - Nazýva sa aj celulárna medicína. Nydväzuje na ortomolekulárnu medicínu. Vychádza z faktu, že telo môže byť zdravé, len ak sú zdravé všetky jeho bunky.

Apoptóza - je programovaná bunková smrť. Na bunku pôsobia signály (z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia), ktoré postupne vedú k tomu, že bunka sama rozštiepi svoju DNA na fragmenty, rozloží vlastné proteíny a pomocou cytoskeletu sa rozpadne na viacero apoptotických teliesok, ktoré sú v extracelulárnom prostredí pohltené okolitými bunkami. V tom sa líši od nekrózy, kedy je bunka zničená „násilne“, jej obsah vytečie do okolia ostatných buniek a môže ich svojím obsahom neadekvátne ohroziť.